Lo ngại giá nhà đất tăng cao khi thí điểm đánh thuế tài sản
Thứ bẩy, 18/11/2017, 10:53 AM
Việc thí điểm đánh thuế tài sản có thể giúp ngân sách thành phố tăng nguồn thu nhưng sẽ dẫn đến hệ quả là đẩy giá nhà, đất Tp.HCM tăng lên.
Trang 1/1 <1>
 Chủ đề đuợc quan tâm