Doanh nghiệp nước ngoài có được tặng cho nhà đất không?
Thứ bẩy, 18/11/2017, 08:45 AM
Hỏi: Xin hỏi công ty 100% vốn nước ngoài có được phép mua hoặc nhận cho tặng nhà, đất (ngoài khu công nghiệp) từ cá nhân, tổ chức Việt Nam tại Việt Nam hay không?
Trang 1/1 <1>