Smart View

Smart View

: 30 triệu/ m2 đến dưới 40 triệu/ m2
Mô tả: Quy mô dự án: 1 trệt, 8 tầng, 2 hầm
Trang 1/1 <1>
 Công cụ tìm kiếm dự án